De SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats) is een model om o.a. je concurrentiepositie en je strategie te bepalen. In één oogopslag zie je waar je kansen liggen en waar de risico’s of zaken waar je extra aandacht aan zou meten besteden.

De SWOT bestaat uit een interne analyse, waarin je de sterktes en zwaktes van je bedrijf benoemt, en een externe analyse waar je aandacht besteedt aande kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van je bedrijf. Daarna leg je verbanden tussen deze analyses in een confrontatiematrix.

De interne analyse

Op de interne analyse heb je als ondernemer invloed. Het gaat om de succesfactoren van jou en je bedrijf. Bij de interne analyse benoem je alle sterktes en zwaktes die je hebt ten opzichte van je concurrenten.

Voorbeelden van sterktes:
– je maakt gebruik van de nieuwste technologie
– je hebt een erg snelle levertijd t.o.v. concurrenten

Voorbeelden van zwaktes:
– je bent een klein bedrijf binnen je segment
– je hebt weinig naamsbekendheid

De externe analyse

Op de factoren binnen de externe analyse heb je als ondernemer geen invloed. Het zijn kansen en bedreigingen die zich voordoen in je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gedrag van je afnemers en, concurrenten, gebeurtnissen binnen je bedrijfstak of zelfs beslissingen op overheidniveau.

Voorbeelden van kansen:
– landen die toetreden tot de EU, biedt nieuwe markten
– jouw product blijkt ineens helemaal een hot item te zijn

Voorbeelden van bedreigingen:
– Economische recessie
– Er is veel concurrentie binnen jouw markt

Confrontatiematrix

Zo maak je een lijst van al je sterktes, zwaktes en kansen, bedreigingen. De belangrijkste of meest onderscheidende pik je eruit , circa drie per categorie. En waar mogelijk is, ga je verbanden leggen. Je wilt als ondernemer natuurlijk oplossingen zien bij je zwaktes of bedreigingen. En je wilt inspelen op de kansen die de markt je biedt.

Verbanden maak je in een zogeheten confrontatiematrix. De volgende combinaties zijn mogelijk:

  • Sterktes – kansen= je kansen om de groei van je bedrijf te realiseren
  • Sterktes – bedreigingen= je mogelijkheden om in te spelen op de veranderingen
  • Zwaktes – kansen = zaken die je dient te verbeteren om te kunnen concurreren
  • Zwaktes – bedreigingen= dingen waar je rekenig mee moet houden en waarop je moet inspelen met je strategie. Je kunt besluiten om je terug te trekken o een samenwerkingsverband aan te gaan

Hieronder zie je schematisch een confrontatiematrix. Probeer dus confrontaties te bedenken tussen de bovengenoemde combinaties.

Voorbeeld: Jouw product is ineens een hot item, het blijkt een trend te worden in de markt. Omdat snelle levertijd o.a. een kracht is van jouw bedrijf, kun je dus snel je doelgroep voorzien in hun behoefte. Dit is een strategie die jij inzet en waarmee je kan profileren naar buiten toe.

   Kansen  Bedreigingen
 Sterktes Hot item
Nieuwe markten
Nieuwe technologie
Snelle levertijd
Veel concurrentie
 Zwaktes  Kleine bedrijfsomvang
Geen naamsbekendheid
Economische recessie