Laatste update: 7 april 2020

1 – Privacy en vrouwen-ondernemen.nl

Bij vrouwen-ondernemen.nl respecteren we jouw privacy. We doen er daarom alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons geeft, vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. In deze Privacyverklaring vertellen we hoe we omgaan met de gegevens of informatie die je met ons deelt.

In het kort: je persoonsgegevens en vrouwen-ondernemen.nl
Je deelt persoonlijke gegevens met ons als je onze nieuwsbrief aanvraagt, een reactie plaatst op onze site, informatie aanvraagt of contact met ons zoekt, meewerkt aan een artikel, onze site bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor jij ze ons geeft en bewaren we op een veilige manier. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze je informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacyverklaring worden beschreven, tenzij je ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Door je gegevens aan ons te verstrekken, ga je er mee akkoord dat we je gegevens gebruiken zoals het in deze Privacyverklaring beschreven staat.

2 – De persoonsgegevens die we verzamelen en het waarom

We verwerken alleen gegevens die je zelf verstrekt. Die gegevens gebruiken we om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. We krijgen deze gegevens op twee verschillende manieren:

Gegevens die jijzelf rechtstreeks aan ons geeft

  • Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, informatie aanvraagt of een online lezing wilt bijwonen, geef je ons je voor- en achternaam en je e-mailadres zodat wij contact met je kunnen opnemen en ervoor kunnen zorgen dat je dat waar je belangstelling voor hebt, kunt krijgen (Grondslag: toestemming)
  • Wanneer je meewerkt aan de content voor onze site, vragen we je of je ons, naast je ondernemersverhaal, ook je naam en achternaam, je bedrijfsnaam, je e-mailadres, je website, een portretfoto en eventueel je social media accounts kunt geven (Grondslag: toestemming)
  • Als je één van onze diensten aanschaft, hebben we naast je voor- en achternaam en je e-mailadres ook je postadres en je eventuele BTWnummer nodig om de factuur op te stellen. Je telefoonnummer kan nodig zijn om persoonlijk contact te hebben over het leveren van onze dienst (Grondslag: uitvoering van een overeenkomst)

Gegevens die je automatisch doorgeeft door onze website te bezoeken
Op het moment dat je onze site bezoekt, geeft jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat dat je gebruikt, informatie door. Dit zijn gegevens zoals je IP-adres, de internetbrowser die je gebruikt en je besturingssysteem. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en daardoor niet te herleiden tot persoonlijke gegevens.  De gegevens die we verzamelen over bezoekgedrag helpen ons bij het verbeteren van onze site (Grondslag: gerechtvaardigd belang).

Vrouwen-ondernemen.nl maakt verder gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, smartphone of tablet. We hebben ervoor gzorgd dat er geen data worden doorgestuurd voor aanvullende diensten van Google. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

3 – Gevolgen van het niet verstrekken van je persoonsgegevens

Zonder ons de minimaal benodigde persoonsgegevens te verschaffen, kunnen we je niet altijd de door jou gevraagde informatie of diensten leveren. Om je een nieuwsbrief of een antwoord op je vraag te kunnen sturen, hebben we bijvoorbeeld minstens een naam en een e-mailadres nodig. Voor het leveren van onze diensten, kunnen we zonder je gegevens niet tot een overeenkomst komen.

4 – Hoe lang we bewaren we je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het goed kunnen afronden van de doelen waarvoor je ons je gegevens hebt verstrekt. Uitzondering op deze regel zijn de wettelijke regelingen die ons verplichten je persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Voor het ontvangen van de nieuwsbrief: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaren we zolang je ingeschreven staat op onze mailinglijst
  • Het leggen van contact of het aanvragen van informatie: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaren we 2 jaar na ons laatste contact voor het nasturen van informatie en eventueel verder overleg.
  • Het bijwonen van een online lezing, webinar of workshop: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaren we 12 maanden na ons laatste contact in ons mailbestand voor eventuele feedback of informatie.
  • Het meewerken aan het schrijven van content voor onze site: We bewaren het geaccoordeerde artikel, je naam en achternaam, je bedrijfsnaam, je e-mailadres, je website, je portretfoto en je social media accounts tot 3 jaar na de publicatie van het (laatste) artikel.
  • De aanschaf van één van onze diensten: de factuur met je voor- en achternaam, je e-mailadres, je postadres en je eventuele BTWnummer bewaren we 7 jaar in verband met de belastingwetgeving. De gegevens die we nodig hebben om je de dienst te kunnen verlenen, bewaren we 3 jaar in ons archief.
  • Het bezoeken van onze site: de gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

5 – Derde partijen die persoonsgegevens verwerken

We verkopen jouw gegevens niet aan derden. We zullen deze uitsluitend verstrekken als dat nodig is onze afspraak met jou na te komen, onze overeenkomst met jou uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze site wordt gehost door exacthost.nl, we versturen je nieuwsbrieven met behulp van Laposta.nl, we gebruiken Google Analytics om onze site te verbeteren, het administratiekantoor Contini e Associati helpt bij de administratie en we gebruiken Zoom, Webinargeek, Whereby.com en Skype voor online face-to-face contact. Daarnaast schakelen wij bij het uitvoeren van sommige van onze diensten aan jou experts in, die je verder kunnen helpen met hun kennis en ervaring.

Met de bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zij mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. De derde partijen waarmee wij samenwerken bevinden zich binnen Europa of nemen passende maatregelen om de gegevens te beschermen volgens de AVG.

6 – Samenwerkingspartners, affiliates en sites van derden

Op onze site vind je links naar partners en ondernemingen waar we mee samenwerken, affiliates en sites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij met de AVG-regelgeving omgaan. We raden je daarom aan om de privacyverklaring van de betreffende partners, ondernemingen c.q. sites te lezen bij je eerste bezoek.

7 – Je persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je hebben in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als het om je persoonsgegevens voor onze nieuwsbrief gaat, kun je dat zelf doen via de link onderaan elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Je kunt je gegevens verwijderen door je uit te schrijven.

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om je eventuele toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stuur een e-mail naar contact@vrouwen-ondernemen.nl als je de persoonsgegevens die wij van jou hebben wil inzien, aanpassen of verwijderen. Dit mailadres kun je ook gebruiken als je je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wilt intrekken, gebruik wilt maken van je recht op bezwaar of je gegevens wilt overdragen aan een andere organisatie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het bericht mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We proberen vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, te reageren. Als we vanwege wettelijke verplichtingen jouw gegevens moeten bewaren, kunnen we geen gehoor geven aan je verzoek.

8 – Klachten

Mocht je een klacht hebben over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, laat het ons dan per mail weten via contact@vrouwen-ondernemen.nl. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9 – Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

Vrouwen-ondernemen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen we passende maatregelen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@vrouwen-ondernemen.nl

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Veranderingen binnen vrouwen-ondernemen.nl en ontwikkelingen met betrekking tot de Privacyverordening AVG kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. De laatste, up-to-date versie vind je terug op onze site.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!

Vrouwen-ondernemen.nl wordt beheerd door Myrthe Claus – contact@vrouwen-ondernemen.nl – 0039 327 144 5079 – Cascina (PI) Italië