Als zelfstandig ondernemer moet je veel dingen zelf regelen. Eén van de belangrijkste zaken waar je goed over moet nadenken is het afsluiten van diverse verzekeringen. Onvoorziene omstandigheden als ziekte of zelfs arbeidsongeschikt raken, zijn voor je gedekt op het moment dat je in loondienst bent, maar dit geldt helaas niet voor ondernemers.

Premies vaak inkomensafhankelijk

Het grootste nadeel van al die verzekeringen is de premie: die is over het algemeen hoog. Maar laat je daar niet door afschrikken: de meeste premies zijn inkomensafhankelijk, dus als je net begint met ondernemen (en je winstpercentage is laag of zelfs nog nul) dan betaal je nog niet de maximale premie. Je kunt er zelfs voor kiezen om bepaalde risico’s af te wegen en besluiten om niet alle verzekeringen gelijk bij de start van je onderneming af te sluiten. Laat je hier desgewenst goed over informeren door een verzekeringsadviseur. Het loont sowieso de moeite om te ‘shoppen’ voor je verzekeringen. Er kunnen grote verschillen zitten tussen de verschillende dekkingen en premies!

Soorten verzekeringen

De belangrijkste verzekeringen hebben we voor je op een rij gezet.

Ziektekosten
Voor alle personen in Nederland (en dus ook voor ondernemers) geldt dat je je verplicht moet laten verzekeren voor ziektekosten. Dit heet de Basisverzekering. Je kunt, boven op de basisverzekering, nog kiezen voor aanvullende pakketten. Hoe uitgebreider de dekking van zo’n aanvullend pakket, hoe hoger je premie. Je hebt hier dus enigszins zelf controle over, maar denk eraan dat je niet te zuinig bent. Medische kosten kunnen al snel oplopen!
Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid, al is het tijdelijk, valt meestal (een deel van) het inkomen weg. Je begrijpt dat dit daarom één van de grootste risico’s is voor een ondernemer. Heel belangrijk dus dat je je voor dit risico indekt. Dit geldt vooral voor fulltime ondernemers. Als je naast je onderneming nog een baan in loondienst hebt, of een uitkering ontvangt, dan ben je voor die uren wel verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als je besluit om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten (en dat is wel heel verstandig), kijk dan of je eventueel een eigen risico kan nemen. Misschien kan je de eerste paar maanden of zelfs jaar zonder inkomen wel opvangen uit privé-middelen. Je kunt dan je premie aardig omlaag brengen.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van een (bedrijfs-)jurist, die je bijvoorbeeld inschakelt bij zakelijke conflicten met leveranciers, klanten, zakenpartners, overheidsinstellingen of zelfs personeel. Kijk goed naar de polisvoorwaarden, want het is vaak zo dat de meest gangbare risico’s niet worden gedekt, terwijl er juist wel uitgekeerd wordt in heel zelden voorkomende situaties.
Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens de uitoefening van je beroep of je bedrijf kan er, onbedoeld, (materiële) schade ontstaan. Deze schade wordt gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het, in tegenstelling tot bedrijfsaansprakelijkheid, om het toebrengen van schade aan derden. Dat hoeft niet altijd materiële schade te zijn, integendeel, vaker is het juist immateriële schade. Bijvoorbeeld als je als jurist vergeet een bepaalde clausule op te nemen in een contract met financiële schade voor je cliënt als gevolg. Dit soort risico’s wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheid, hoewel het eigenlijk onder het ondernemersrisico valt. De hoogte van de premie voor deze verzekering hangt dan ook sterk af van de grootte van je onderneming en de aard van je bedrijf.