In tegenstelling tot een ondernemer die producten verkoopt, krijg je als ondernemer die een dienst aanbiedt te maken met je uurtarief.Maar waarop baseer je nou eigenlijk je tarief? Dat kan een lastige vraag zijn, want er zijn veel factoren die meespelen. Er zijn verschillende rekenmethodes bedacht, maar soms is het verstandiger om gewoon naar de markt te kijken. Dan loop je niet het gevaar dat je jezelf uit de markt prijst. Uiteindelijk gaat het er om wat een klant bereid is te betalen voor jouw diensten.

Je kunt verschillende tarieven hanteren:

  • per uur
  • per dag of dagdeel
  • vast tarief voor de gehele dienst (‘fixed price’)

Standaardtarief vaststellen

De hoogte van je standaardtarief kun je als volgt vaststellen:

  • Tel je gewenste bruto basisinkomen, je bedrijfskosten en je premies bij elkaar op.
  • Deel dit bedrag door de uren/eenheden die je in een jaar verwacht te kunnen leveren.
  • De uitkomst is je standaardtarief.

Deze berekening vormt maar een basis. Er wordt geen rekening gehouden met de complexiteit of prioriteit van de opdracht.

Rekenmethode uurtarieven op basis van je persoonlijke marktwaarde

Deze methode gaat uit van een minimum uurloon vermenigvuldigd met jouw persoonlijke factoren. De volgende factoren spelen mee voor je tarief: opleiding (O), ervaring (E), autoriteit (A) en specialisme (S)

Factor O
• LO = 1
• MO = 1,6
• HBO = 1,9
• Universiteit = 3,2
• Universiteit + = 3,6

Factor E
• Geen = 1
• 1-2 jaar = 1,1
• Redelijk = 1,5
• Ervaren = 1,5 – 1,8
• Zeer ervaren = 2 of hoger

Factor A
• Geen = 1
• Met concurenten = 1 – 1,5
• Absolute autoriteit = 1,5 – 5

Factor S
Niet uniek = 1
Redelijk uniek = 1 – 1,5
Uniek = 1,5 – 2
Zeer uniek = 2 of hoger

Factor M (minimumloon)
Check het wettelijk minimum uurloon of het minimum uurloon volgens de CAO die van toepassing is in jouw branche.

Factor D (declarabel)
Dit is je werkelijke tijd die je kunt declareren. Dus je totale werktijd minus de tijd die je kwijt bent aan administratie, reizen, vergaderen, koffiedrinken enz. Hoe minder declarabele uren per week, hoe meer je in die wél betaalde uren moet verdienen, dus hoe hoger je uurtarief moet zijn. Als je alleen werkt, dan is een percentage van 55-65% declarabele tijd normaal.

De berekening:

Jouw tarief =  factor M x factor O x factor E x factor A x factor S
                                               % declarabele uren

(Bron: Prijzen en Tarievengids (uitgeverij Publimix)

Tips

  • Onderzoek welke prijs je concurrenten hanteert
  • Gebruik je netwerk om te informeren
  • Let op dat je geen ongeloofwaardigheid creëert door te lage tarieven te hanteren