De eerste twee gedeeltes van je ondernemingsplan gaan over jou en je eventuele mede-ondernemers en over jouw ondernemersidee. Deze onderdelen zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel van je plan: het is een soort verkoopverhaal van jouzelf dat bestaat uit je CV, je motivatie en het idee dat je hebt. Je vertelt waarom je ondernemer wilt worden, wat je drijfveer is en welke kwaliteiten je hebt. Het doel van jouw verhaal is een investeerder of bank te overtuigen om in jou te investeren.

Curriculum Vitae

Het curriculum vitae dat je opneemt in je ondernemingsplan lijkt veel op dat wat je zou gebruiken bij het solliciteren naar een baan in loondienst. Start je het bedrijf met één of meer partners, dan neem je van ieder afzonderlijk een CV op. Vermeld in ieder CV de volgende punten:

 • Je persoongegevens zoals je naam, je adres, postcode en woonplaats, je telefoonnummer(s), je geboortedatum, je nationaliteit, je burgerlijke staat,je telefoonnummers en je mailadres en eventueel de gegevens van je partner
 • De opleidingen die je hebt gevolgd
 • De diploma’s die je hebt gehaald
 • Cursussen die je hebt gevolgd en de vaardigheden die je bezit
 • Een overzicht van je werkervaring

Je persoonlijke motivatie

In dit deel leg je uit waarom je wilt starten met ondernemen, wat jouw drijfveer is om een eigen bedrijf te hebben. Het dudelijk beantwoorden van de volgende vragen helpt je bij het omschrijven van je persoonlijke motivatie:

 • Wat is je missie, jouw visie en wat zijn je doelstellingen?
 • Waarom wil je ondernemer worden?
 • Wat zijn je ondernemerskwaliteiten?
 • Waarom ben jij de geschikte persoon voor dit bedrijf?

Je kunt de E-scan Ondernemerstest doen om meer inzicht te krijgen in je sterke en minder sterke punten als ondernemer. Deze test loodst je in 15 minuten door zo’n honderd duidelijke vragen. Zodra je klaar bent, zie je op je scherm jouw ondernemersprofiel met je eigenschappen, kwaliteiten en ondernemersdenkstijlen. Als je wilt, kun je daarna één van de E-Scan pakketten bestellen met onder andere een uitgebreid persoonlijk rapport, advies om jezelf verder te ontwikkelen als ondernemer en toegang tot veel kennis, tips en deskundigheid.

Je onderneming

In het tweede hoofdstuk van je ondernemingsplan beschrijf je hoe je bedrijf eruit komt te zien. Je beantwoordt hierin de volgende vragen:

 • Wat ga je exact doen?
 • Welke product of dienst bied je aan?
 • In welke behoefte wil je gaan voorzien?

Verder vermeld je in dit deel van je plan allerlei algemene ondernemingszaken, zoals de bedrijfsvorm en de naam die je kiest voor je bedrijf. Ga je je in een bedrijfspand vestige,n dan meld je hier onder andere de vestigingsgegevens en vergunningen.. Het is dus de bedoeling dat je zo duidelijk mogelijke informatie geeft over hoe je jouw onderneming gaat vormgeven. Neem de volgende punten mee in je beschrijving:

 • Het bedrijfsidee, het soort bedrijf
 • De bedrijfsnaam met een korte motivatie van je keuze
 • De rechtsvorm die je voor je bedrijf kiest en waarom je voor deze vorm kiest. BIj de uitleg kun je denken aan samenwerkingsverbanden, risico’s enz.
 • De beschrijving van het product of de dienst waarmee je wilt ondernemen.
 • De vestigingsgegevens van je bedrijf, zoals het adres en de plaats, je telefoonnummer, het mailadres, de website, soort bedrijfspand)
 • De beschrijven van de eventuele vestigingseisen zoals bijvoorbeeld de vergunningen die je nodig hebt, het bestemmingsplan, de milieueisen waar je mee te maken krijgt, de brandveiligheid van het gebouw en de bereikbaarheid voor klanten en leveranciers)
 • De overige eisen die van belang zijn voor jouw onderneming, zoals bijvoorbeeld je belasting of BTW-nummer, het KvK-nummer, en je eventuele inschrijving bij een vak- en/of branchevereniging
 • De verzekeringen die je wilt afsluiten, waarin je beschijft voor welke risico’s je je wilt verzekeren en waarom, waarbij je een goede kostenoverweging maakt
 • Je beoogde startdatum
 • Je eventuele persooneel: wil je mensen aannemen en zo ja, hoeveel? Wie van het personeel zou je kunnen vervangen bij ziekte?
 • Wie doet de administratie van je bedrijf? In het geval vna een boekhouder, vermeld je ook zijn NAW-gegevens
 • De eventuele algemene voorwaarden die je wilt hanteren.