Doelgroepanalyse: ler je toekomstige klant beter kennen

Je bent als onderneming niks zonder klanten. Belangrijk dus om je doelgroep goed te leren kennen. Een doelgroepanalyse helpt je daarbij. onderzoek. De analyse geeft je een duidelijk beeld van wie je toekomstige klanten zijn en welke behoeften en wensen zij hebben.

Doelgroepanalyse: de vragen

Met het doelgroeponderzoek ontdek je niet alleen welke groep klanten straks de meeste interesse heeft om jouw aanbod te kopen. Je ontdekt ook wat hun koopgedrag is en hoe, waar en wanneer je ze kunt benaderen. Al deze informatie bij elkaar geeft je de kans om je marketingstrategie zo goed mogelijk op je klanten af te stemmen, zodat je hen straks zo persoonlijk mogelijk kunt benaderen.

Kansen en bezwaren

De doelgroepanalyse is vooral gericht op het onderzoeken welke problemen jouw potentiële klanten ervaren en welke bezwaren of weerstanden hen weerhouden om jouw product en dienst van je af te nemen. Met je doelgroepanalyse richt je je daarom grofweg op de volgende vragen:

  1. Wie behoort tot jouw doelgroep? Wat zijn hun demografische, geografische en socio-economische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, opleiding, inkomen en beroep? Ook culturele kenmerken als afkomst, religieuze voorkeur en nationaliteit kunnen van belang zijn voor je doelgroeponderzoek.
  2. Wat voor behoeften en wensen hebben zij? Met welke uitdagingen en pijnpunten hebben zij te maken? Waar biedt jouw product of dienst een oplossing voor? Waar kan jij hen bij helpen?
  3. Hoe bewust zijn zij zich van hun probleem? Heeft jouw doelgroep al interesse in jouw aanbod? Zien zij in dat jouw product of dienst een oplossing biedt? Hoe vaak zullen zij jouw product of dienst afnemen?

Doelgroepanalyse vanachter je bureau…

Informatie over je doelgroep kun je vaak al googlend vinden, maar ook bij instellingen als het CBS of het Sociaal Cultureel Planbureau. Zoek gegevens op via de KvK, websites van de overheid en maak gebruik van onderzoeken die op het internet te vinden zijn. Ook in vakbladen en bij branche-verenigingen kun je vaak informatie vinden die je helpt je potentiële klanten beter te leren kennen

…en direct bij je doelgroep!

Vergeet niet dat het ook heel belangrijk is om van je toekomstige klanten zelf te horen wat zij van jouw aanbod denken! Benader mensen uit je doelgroep en stel hen vragen om te ontdekken wat zij van jouw product of dienst vinden. Dat kan tegenwoordig al heel gemakkelijk door gebruik te maken van social media en communities op Facebook en LinkedIn waar je je potentiele klanten bij elkaar vindt.

Onderschat verder het persoonlijk interviewen van mogelijke klanten uit je doelgroep niet; het kan je inzichten opleveren waar je je voordeel mee kunt doen.