Als ondernemer werk je niet in een vacuüm: je hebt te maken met je klanten, met producten of diensten die op de jouwe lijken en natuurlijk met concurrenten. Het is daarom belangrijk om je van tevoren een beeld te vormen van de markt waarin je actief wilt zijn. Belangrijk daarbij is om te weten wat de trends en de ontwikkelingen binnen die markt zijn. Als je niet precies weet hoe de markt in elkaar zit, is het verstandig om een paar gesprekken te voeren met je mogelijke klanten, opdrachtgever en je concullega’s: je concurrenten/collega’s.

De onderdelen van de marktanalyse

 • Doelgroep
  Je wilt weten of er voldoende vraag zal zijn naar je product of dienst. Daarvoor moet je je doelgroep bepalen, ook wel marktsegmentatie genoemd. Omschrijf zo duidelijk mogelijk hoe je doelgroep eruit ziet. Wat zijn hun kenmerken, waar houden zij van, hoe oud zijn ze, waar wonen ze, wat is hun bestedingspatroon, hoe groot is die doelgroep?
  Hier is belangrijk of je een bestaande markt of een nieuwe doelgroep gaat benaderen. Hoe nauwkeuriger je kunt omschrijven, hoe beter je je kan focussen en beter je kunt beoordelen of er vraag zal zijn.
 • Beschrijving markt
  Je markt bestaat uit je de kopers van je product of dienst en potentiële kopers maar ook uit jouw concurrentie: andere aanbieders en substituut-aanbieders van producten of diensten die op de jouwe lijken. Je analyseert hier allerlei trends binnen de markt. Heb je te maken met een groeiende of een krimpende markt waar steeds midner vraag is naar producten of dinesten zoals jij die voor ogen hebt? Hoe is de groei van bedrijven in je markt? Zijn er veel faillissementen? Voldoet het soort product of dienst dat je wil aanbieden in de dagelijkse behoefte of gaat het om duurzame consumptiegoederen? Is de markt al verzadigd, doet jouw doelgroep geregeld herhalingsaankopen van jouw product of zoeken ze naar vervangende producten? Beschrijf je markt zo uitgebreid mogelijk.
 • Ontwikkelingen in het verleden tot toekomstige prognoses
  Onderzoek aan de hand van cijfers wat de ontwikkelingen in het verleden hebben gedaan ten opzichte van nu binnen jouw markt. Hoeveel aanbieders waren er en hoe heeft zich dit ontwikkeld tot nu toe? Hoeveel afnemers waren er en zijn er nu? Waar bevonden zij zich en waar vind je ze nu?  Is de doelgroep gewijzigd door de jaren heen?

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om te onderzoeken, zodat je toekomstige trends kan bepalen. Beschrijf heel uitgebreid hoe jij denkt dat je markt zich zal ontwikkelen in de toekomst en hoe je hierop gaat inspelen. Zie je hier al kansen of juist bedreigingen?