De marketingmix: de 4 P's voor de commerciele basis van jouw bedrijf

In de marketingmix beschrijf je de commerciële basis van je bedrijf. Jouw product of dienst moet per slot van rekening onder de aandacht worden gebracht van jouw doelgroep en verkocht worden tegen een bepaalde prijs. Hoe wil je dat bereiken? En welke kanalen ga je gebruiken voor de verkoop?

 • Product/dienst
  Beschrijf uitgebreid welk product of dienst je gaat aanbieden. Wat zijn de kenmerken? Wat is de toegevoegde waarde ervan voor jouw klanten? Heb je nagedacht over eventuele service- en/of garantievoorwaarden? Hoe ga je je product verpakken? Welk imago streef je na?
 • Prijs
  Welke prijs ga je hanteren? Wat is je inkoopprijs en wat je verkoopprijs? Waar heb je dat op gebaseerd? Heb je een goede prijs-kwaliteit verhouding? Welke prijs hanteert de concurrent?
  De prijs is niet alleen in geld uit te drukken. Soms kunnen andere inspanningen ook gezien worden als ‘prijs’ voor je product. Vooral bij diensten moet je soms rekening houden dat een klant meer ‘opofferingen’ moet geven voor je product. Ze verstrekken bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke informatie, maken tijd vrij maken of moeten zichzelf over een bepaalde gêne heen zetten.
 • Plaats
  Hoe kan de klant aan je product komen: via internet of een winkel, via een tussenhandelaar of direct bij de consument? En welke andere distributiekanalen zou je willen gebruiken? Beschrijf vooral in het geval van een fysieke locatie als een winkel heel nauwkeurig de locatie en waarom jij daarvoor kiest. Zit je doelgroep in de buurt? Is de locatie goed te bereiken? Zijn er veel of weinig passanten? Wat is het bestemmingsplan? Hoe groot is het pand en welke huur- of koopprijs heeft het?
 • Promotie
  Hoe ga je proberen je klanten te bereiken en hoe ga je je product of dienst onder de aandacht brengen? Wat is het zoekgedrag van je klanten, welke informatiebehoefte hebben ze en wat zijn je verkoopargumenten? De promotiemiddelen die je kunt gebruiken, zijn erg afhankelijk van het soort onderneming. Je kunt internet gebruiken, maar ook advertenties in de krant, op televisie of de radio. Je kunt denken aan nieuwsbrieven, beurzen of netwerken. En hoe presenteer je je als onderneming? Heb je nagedacht over het imago dat je wilt hebben? Hoe ziet je huisstijl en logo eruit en hoe de inrichting van een verkooppunt? Kortom: wat is je bedrijfsformule?
 • Personeel
  Dit onderdeel is enkel van toepassing als je daadwerkelijk personeel in dienst neemt. Personeel is het gezicht van je zaak, zij zijn medebepalend voor het imago van je bedrijf. Als je afwezig bent, wil je dat je personeel precies zo handelt zoals jij voor ogen hebt. Het is dus belangrijk een goed beeld voor ogen te hebben van je toekomstige personeel.
  Hoeveel personeel denk je nodig te hebben en voor hoeveel uren? Zoek je vaste of tijdelijke krachten? Beschrijf welke kwaliteiten een personeelslid moet hebben, hoe je ze wilt werven, welke CAO er van toepassing is, enz.

Naast deze 5 P’s worden er soms ook andere P’s genoemd in de marketingmix, zoals je Partners, de Presentatie van je onderneming, of de Physical Evidence, het bewijs van de kwaliteit van voornamelijk diensten.