Het is geen must voor een ondernemingsplan, maar wel verstandig en voor een investeerder kan het van belang zijn: wat is je inkomensbehoefte? Bereken voor jezelf wat je exact nodig hebt om te kunnen leven. Zet eens op een rij wat je nu besteedt en bekijk vervolgens waar je eventueel op zou kunnen bezuinigen. Wees echter niet te optimistisch bij het terugschroeven van je vaste lasten: je wilt per slot van rekening geen problemen voor jezelf en je eventuele gezin creëren. Je komt dan uiteindelijk op een bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven, zonder het voortbestaan van je onderneming in gevaar te brengen.

Zakelijk en privé scheiden

Open voor je onderneming een zakelijke rekening. Op deze manier zorg je ervoor dat je je zakelijke betalingen en inkomsten strikt gescheiden houdt van je privé-inkomsten en -uitgaven. Dat is belangrijk voor de belasting, maar ook voor je eigen financiële overzicht geen overbodige luxe.