Natuurlijk wil je graag geld verdienen met je ondernemingsidee. Het is daarom van belang de financiële kans van slagen  van je bedrijf goed te onderzoeken. Het opstellen van een financieel plan helpt je daarbij; het is de vertaling van jouw idee in cijfers. Stapsgewijs moet je nadenken over de belangrijke financiële aspecten van je plannen waardoor je meer inzicht krijgt in je potentiële winstmogelijkheden.

Plan voor jou, maar ook voor investeerders

Als je voor het oprichten van je bedrijf een lening nodig hebt, is dit hoofdstuk extra belangrijk. Een bank of investeerder wil altijd zien of en hoe hij of zij het geinvesteerde geld (met rente) weer terug krijgt van jou. En daarvoor willen zij het liefst 100% zekerheid. Als startende ondernemer kun je helaas geen volledige zekerheid bieden, dus zul je jouw plan goed en realistisch moeten onderbouwen met cijfers en prognoses.

Wat beschrijf je in je financieel plan?

Het financieel plan bestaat uit de volgende onderdelen:

Door te klikken op één van de vijf onderwerpen, vind je specifiekere informatie die je helpt bij het schrijven van jouw financieel plan.

Tips voor het opstellen van je eigen financieel plan:

– laat je berekeningen door een administrateur doorrekenen
– blijf realistisch
– let op je solvabiliteit (de verhouding van eigen vermogen versus totaal vermogen) en liquiditeit (de hoogte van je lopende kas).