Als je eenmaal een geweldig idee hebt om je eigen onderneming te starten, komt al snel de vraag: hoe kom ik aan startkapitaal? Voor jezelf beginnen kost geld. Hoeveel, dat is afhankelijk van veel factoren.

  • Hoe professioneel wil je het gaan aanpakken?
  • Begin je klein of gelijk groots?
  • Ga je alleen starten of samen met anderen?
  • Heb je een bedrijfsruimte nodig?
  • Is het nodig om gelijk bij de start al te investeren?

Deze factoren kun je in een investeringsbegroting zetten om een goed totaal overzicht te krijgen van het totaalbedrag dat je nodig hebt. Misschien beschik je over eigen financiële middelen om zonder hulp van buitenaf van start te gaan. Vaak zijn je eigen middelen echter niet voldoende óf heb je helemaal geen eigen geld om te investeren. Je zult dan op ander manieren aan geld moeten komen.

De mogelijkheden

Er zijn allerlei mogelijkheden om financiering te krijgen voor jouw ondernemersidee. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Borgstelling MKB-Kredieten
Als je bij een bank aanklopt voor een financiering, maar je bedrijf biedt onvoldoende zekerheid, dan kan de bank een beroep doen op de Borgstelling MKB-Krediet (BBMKB) van de overheid. Niet alle banken maken gebruik van deze mogelijkheid, dus check dat van tevoren! Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • je onderneming behoort tot het MKB (o.a. minder dan 250 werknemers)
  • je onderneming heeft onvoldoende eigen middelen
  • je onderneming heeft een gunstig toekomstperspectief
  • wanneer je als eigenaar meer dan de helft van het bedrijfskapitaal bezit, moet je zelf voor 25% garant staan (dit geldt vooral bij een lening voor extra investeringen)
  • voor starters is het maximale bedrag vastgesteld op €200.000, de overheid staat dan voor 80% garant
Durfkapitaal (Tante Agaath-regeling)
Een goede mogelijkheid om aan startkapitaal te komen is een bedrag te lenen bij vrienden, familie of kennissen. Leg dit wel goed vast! Deze regeling staat bekend als de Tante Agaath-regeling. Het komt er in het kort op neer dat jouw geldschieter profiteert van fiscale voordelen. Hij of zij krijgt namelijk korting op de belastingheffing (vermogensrendementsheffing) en op de inkomstenbelasting, als blijkt dat je de lening niet kunt terugbetalen. Het bedrag dat je kunt lenen van een particulier mag tussen de €2200 en €50.000 liggen. De overeenkomst tussen je geldschieter en jou moet wel eerst door de Belastingdienst laten goedkeuren!
Een lening bij de bank
De meest simpele en laagdrempelige oplossing om aan een klein startkapitaal te komen is de optie om rood te staan op je bankrekening. Elke bank biedt die mogelijkheid en de rente die je over het rood staan betaalt is te overzien. Maar de hoogte van dit ‘krediet’ hangt af van je inkomen. Je moet dit dus eigenlijk al regelen op het moment dat je nog in loondienst bent of er moeten andere regelmatige inkomsten op je rekening worden bijgeschreven.

Als het krediet op je rekening niet toereikend is, kan je een Persoonlijke Lening afsluiten. Je hebt hiervoor geen ondernemingsplan nodig. Als ook een Persoonlijke Lening niet voldoende kapitaal biedt, zal je bij de bank om een bedrijfskrediet moeten vragen. Hierbij gelden strengere voorwaarden: je moet een goed bedrijfsplan laten zien en vaak ook een deel eigen middelen inbrengen. Daarnaast stellen banken steeds vaker eisen op het gebied van duurzaam / maatschappelijk ondernemen. Overigens hebben bijna alle banken speciale ‘starterspakketten’ met aantrekkelijkere voorwaarden.

Subsidies
Er bestaan helaas geen starterssubsidies. Je komt alleen voor bepaalde subsidies in aanmerking als je een vernieuwend idee hebt, bijvoorbeeld op het gebied van technologie of milieu. Als starter heb je wel recht op enkele fiscale regelingen die eigenlijk een verkapte vorm van overheidssubsidie zijn.
Microfinanciering
Als je echt vindt dat je eigen onderneming kans van slagen heeft, maar het kost je veel moeite om startkapitaal te krijgen, dan kan je aanspraak maken op een microfinanciering. Dit is een bedrag (tot €50.000) dat ter beschikking wordt gesteld aan starters. Daarnaast krijg je een coach tot je beschikking die je begeleidt bij het starten van je onderneming. Je moet wel een goed ondernemingsplan hebben én over aantoonbare ondernemersvaardigheden beschikken.

Microkrediet wordt verstrekt via Qredits. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting is een initiatief van ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland in samenwerking met de Stichting Fonds Werken aan Wonen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Crowdfunding
Crowdfunding is een term voor het ophalen van geld door een individu of organisatie (‘funding’) bij een grote groep mensen (‘crowd’). Er bestaan inmiddels veel verschillende vormen van crowdfunding, te weten donaties, voorfinanciering, leningen en aandelen.

Om de start van je eigen bedrijf te financieren kan crowdfunding een aantrekkelijke oplossing zijn. Niet alleen kun je met crowdfunding geld ophalen, ook biedt het een uitstekende gelegenheid om je idee te toetsen aan de markt en bekendheid te genereren voor jouw bedrijf. En niet in de laatste plaats kun je jouw fans actief betrekken bij jouw bedrijf en hun expertise en netwerk inschakelen om jou en jouw bedrijf verder te helpen groeien.

Crowdfunding is in tegenstelling tot wat sommige mensen denken geen pinautomaat waar je gemakkelijk geld ‘uit de muur’ kunt halen. Het vergt van de ondernemer een grote inzet en een slimme campagne. Maar als het je lukt om je doelbedrag op deze manier op te halen, heb je mensen aan je bedrijf weten te binden die je niet alleen helpen met geld, maar je ook kunnen elpen met hun kennis, ervaring en netwerk.

Advies over crowdfunding en begeleiding bij crowdfunding campagnes kun je vinden bij VERA Community. Zij richten zich specifieke op vrouwelijke ondernemers.

(bijdrage van gastauteur: Nicolette Loonen)

Financiering bij bedrijfsovername
Als je een bestaand bedrijf overneemt, kun je met de verkoper de mogelijkheid bespreken om mee te financieren, bijvoorbeeld in de vorm van een aandelenkapitaal of een uitgestelde lening. Op die manier laat de verkoper wat geld in de onderneming zitten en investeert daarmee in jouw bedrijf. Uiteraard deelt hij of zij dan wel mee in je winst!
Risicokapitaal
Bij een risicokapitaal wordt er door derden vaak een groot bedrag geïnvesteerd in je onderneming. In ruil hiervoor wil de geldschieter meestal zeggenschap hebben en neemt daarom zitting in het bestuur van je bedrijf. Deze vorm van kapitaalverstrekking zie je daarom eigenlijk nooit bij eenmanszaken, maar vooral bij rechtspersonen, zoals een BV.
Leasen
Als je vooral startkapitaal nodig hebt voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen, kun je overwegen te gaan leasen. Er is onderscheid tussen financiële lease en operationele lease. Bij de eerste vorm van lease, word of blijf je eigenaar van dat wat je least. Je betaalt dan rente en aflossing aan de leasemaatschappij.
Bij operationele lease blijft hetgeen je least eigendom van de leasemaatschappij. Het bekendste voorbeeld van operationele lease is natuurlijk de lease-auto.