“Ondernemerschap en work-life balans, een contradictie?”

Ondernemers werken hard en toch geven zij aan een prima work-life balans te hebben. Hoe komt dat? De verklaring ligt in de vrijheid en flexibiliteit om werk- en privéactiviteiten te mixen zoals het jou uitkomt en het feit dat werken niet altijd voelt als werk, omdat het tegelijk dat is wat je heel graag doet!

Ondernemerschap is hard werken

Ondernemen is hard werken, zul je denken. En dat klopt. Voor veel ondernemers is het vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ben je niet fysiek aan het werk, dan lig je misschien wakker van de dingen die gedaan hadden moeten zijn. Als zelfstandige stop je eigenlijk nooit met nadenken over je zaak.

– Hoe kan het anders?
– Hoe kan het beter?
– Welke kansen moet je benutten?

En vaak is het de timing waar je je druk om maakt. Een niet gewerkte dag is dan gelijk aan een gemiste kans. Uit een onderzoek van het ING Economisch Burau (2013) blijkt dat een gemiddelde werkweek van een ondernemer 45 uur is. Dit is een daling van 7 uur vergeleken met eenzelfde onderzoek begin 2009. Een daling die veroorzaakt wordt door enerzijds de crisis en anderzijds efficieënter werken.

Work-life balans?

Ja! En volgens veel ondernemers in vergelijking met een aantal jaren terug steeds meer. Sterker nog: voor driekwart van de ondernemers was het kunnen indelen van de eigen tijd een belangrijke reden om ondernemer te worden. En dat is 10% meer dan in 2009, toen 65% van de respondenten dat de doorslaggevende factor vonden. Het zit hem in de voordelen van Het Nieuwe Werken. De vrijheid en flexibiliteit van werken. Ondernemers maken gretig gebruik van de mogelijkheid om tijdens kantooruren privé-zaken te regelen en buiten kantoortijd werk te verrichten.

Wat ook helpt is dat werk niet altijd als werk ervaren wordt. Immers, veel ondernemers maken van hun passie of hobby hun werk. De oplossing tot balans zit blijkbaar niet in het scheiden van werk en privé, zoals mensen in loondienst doen, maar meer in het goed kunnen mengen en mixen van werk- en privéactiviteiten. En timemanagement!

Eind goed, al goed dus?

Of jij werk en privé ook goed kan mixen als zelfstandig ondernemer hangt van veel factoren af. Hoe snel wil je groeien? Onderneem je fulltime of parttime? Hoe richt je je bedrijf in? Wat is je ambitie en wanneer ben je succesvol? Het hangt ook af van je eigen flexibiliteit om zakelijk en privé te kunnen mengen.

Onderzoeksresultaten

Uit het ING onderzoek van 2009 blijkt dat ondernemers met een bedrijf aan huis het meest tevreden zijn met hun work-life balans. Dit vanwege de fysieke nabijheid waardoor er meer ruimte is voor bijvoorbeeld de zorg voor het gezin. Ook ondernemers met een jong bedrijf (< 3 jaar) zijn meer ‘happy’ met hun balans. Naar alle waarschijnlijkheid omdat de grootte van hun bedrijf (nog) beheersbaar is. Uit een ander onderzoek (EIM, 2008) onder starters blijkt dat vrouwen vaker dan mannen het bedrijf combineren met andere activiteiten, een baan of zorg voor het gezin. Ze starten vaker een klein bedrijf en wensen in de toekomst ook zo klein te blijven.

Gezien de uitkomst van de onderzoeken is het best aannemelijk dat vrouwen een goede kans hebben om met zelfstandig ondernemerschap een goede work-life balans bereiken. Hoe dan ook, zowel mannen als vrouwen geven aan tevreden te zijn over ondernemerschap. Maar liefst 98% van de vrouwelijke starters kiest voor het ondernemerschap als ze weer voor de keuze zouden staan. Dit is overtuigend meer dan het aandeel van 91% bij de mannen.