Samenwerkingsverbanden om je bij aan te sluiten vrouwelijk ondernemerschap

Samenwerkingsverband: 1+1=3

Als je als startende ondernemer van plan bent om een samenwerkingsverband aan te gaan, heb je de keuze uit allerlei mogelijkheden. Hieronder zetten we de meest voorkomende samenwerkingsvormen en hun onderlinge verschillen op een rij:

Franchising
Franchising is een commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige partijen voor de distributie van goederen en/of diensten. De franchisegever biedt een verkoop- of dienstverleningsformule aan een zelfstandige ondernemer (de franchisenemer) aan. De franchisenemer betaalt de franchisegever een bepaalde vergoeding voor het gebruik van deze formule, de zogenaamde franchisefee. Voor meer informatie zie Franchise.

Vrijwillig filiaalbedrijf
Een vrijwillig filiaalbedrijf (VFB) is een samenwerkingsverband tussen een groothandel en een winkelier. De winkelier koopt alles bij deze groothandel in en maakt gebruik van een gezamenlijke winkelformule. De winkelier doet dit vrijwillig.

Het doel van het vrijwillig filiaalbedrijf is het versterken van de concurrentiepositie ten aanzien van het grootwinkelbedrijf. Een voordeel voor de winkelier is het voordeliger inkopen en reclame maken. Deze vorm lijkt in de praktijk sterk op franchising.

Inkoopcombinatie
Een inkoopcombinaite is een samenwerkingsverband van ondernemingen uit dezelfde branche, die samen goederen inkopen. Op deze manier kunnen zij lagere prijzen bedingen door de grotere hoeveelheid producten of diensten die zij afnemen.

Ooit was deze samenwerkingsvorm alleen gericht op de inkoop. Tegenwoordig wordt de inkoopcombinatie ook gebruikt voor gezamenlijke marketing, administratie, enz. Het grote verschil met het vrijwillig filiaalbedrijf is dat ondernemingen van een inkoopcombinatie onder hun eigen naam blijven handelen.

Licentie
Een licentie is een juridische samenwerkingsvorm. De licentienemer mag binnen zijn bedrijf gebruikmaken van de verworven kennis van de licentiegever. Hiervoor ontvangt de licentiegever een financiële vergoeding.

Om een bepaalde markt te betreden wordt een licentieovereenkomst afgesloten met een fabrikant. De licentiegever krijgt een vast bedrag of een aandeel in de opbrengst. De licentie geeft het recht de productiemethode van het bedrijf, het handelsmerk, patent, vakgeheim en andere waardevolle informatie te gebruiken.

Joint venture
Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer organisaties die een nieuwe onderneming oprichten en van hieruit (nieuwe) gezamenlijke activiteiten ontplooien.

Bij deze samenwerkingsvorm is ieder gedeeltelijk eigenaar van de producten en diensten. Producten en diensten die door de joint venture ontwikkeld en op de markt gebracht zijn, mogen niet concurreren met producten of diensten van één van de samenwerkende partijen. De partijen delen zowel winst als verlies en er is meestal geen sprake van een langdurig zakelijke verbinding.

Consignatie
Consignatie betekent dat artikelen worden verkocht voor risico van de leverancier. Niet-verkochte artikelen mogen naar de leverancier worden teruggestuurd. De detaillist hoeft pas te betalen als het betreffende product daadwerkelijk is verkocht. Het doel van de consignatie is het stimuleren van de verkoop van producten.

Concessionair
Iemand die een winkelruimte in een vaak grotere winkel huurt.

Shop-in-shop
Een shop-in-shop is een gespecialiseerde afdeling binnen een bepaalde winkel. De eigenaar van de winkel is tevens verantwoordelijk voor het bedrijfsrisico van de shop-in-shop.

Agent
Een agent is een zelfstandige tussenpersoon, die op contractbasis bemiddelt voor een of meerdere vaste relaties. De agent brengt zijn of haar relaties in contact met afnemers of accepteert orders en zorgt voor de uitvoering ervan.