“Alleen is maar alleen, of toch niet?”

Als je als starter alleen bent begonnen komt er misschien een moment, en soms eerder dan je denkt, dat je overweegt om een partner in huis te halen. Dat kan zijn omdat je mogelijkheden en kansen ziet, die je alleen niet kan bereiken. Maar het zou ook best kunnen dat het eigenlijk onvermijdelijk is om een compagnon ‘in huis te halen’.

Samen sta je vaak sterker

Veel ondernemers die alleen ondernemen, ervaren de constante verantwoordelijkheid die op hun schouders drukt als grootste nadeel. Samen met een partner voel je je sterker, je haalt energie uit elkaar en kan elkaar oppeppen wanneer dat nodig is. Je kunt in je eentje ook veel doen, maar met een partner creëer je vaak meer mogelijkheden voor je bedrijf. Belangrijk is dat je goed nadenkt over je partnerkeuze en in hoeverre je je wilt openstellen naar je partner toe.

 • Zoek je een partner puur op operationeel vlak, dan is er waarschijnlijk sprake van een afgebakende taakverdeling binnen je bedrijf, maar blijven de belangrijke beslissingen en verantwoordelijkheden toch grotendeels op je eigen schouders rusten.
 • Wil je je partner op gelijkwaardige gronden in je bedrijf halen, dan zul je ook tactische en strategische vraagstukken met elkaar delen. Dit vereist dan volledige openheid van beide partners. De partnerkeuze is hier vooral gebaseerd op persoonlijke raakvlakken. Kun je met die persoon goed samenwerken en communiceren? Zit je op dezelfde lijn, voel je elkaars gedachtengang aan en kun je samen een eenheid vormen achter je bedrijfsimago?

Samenwerken in het belang van je onderneming

In sommige situaties is het bijna onvermijdelijk om een partner in huis te halen.

 • Omdat je zelf te weinig expertise hebt op bepaalde vlakken.
 • Ook als je zelf te weinig omzet haalt en je wil concurrerend blijven in de markt, kan een partnership aangaan uitkomst bieden. Je partnerkeuze is hier vooral gericht op zijn of haar kennis en ervaringen.
 • Of je hebt op financieel vlak steun nodig en je bent dus gedwongen je te richten op een particuliere geldschieter. Een partner betekent in dit geval iemand die om puur financiële redenen instapt in je bedrijf. Hij of zij zal dan met dagelijkse leiding niet of nauwelijks gaan bemoeien. Hier ga je bij je partnerkeuze in eerste instantie af op de financiële draagkracht van deze persoon. Maar je kunt ook een partner zoeken die zich inkoopt én tevens meewerkt in het bedrijf. Je maakt dan afspraken over de mate van zeggenschap, risico en winstdeling.

De absolute pluspunten

 • Bij volledige partnership zijn partijen gelijkwaardig en zullen naar verhouding evenveel kennis, tijd en geld investeren in het bedrijf.
 • Twee kunnen én weten meer dan één: je hebt samen meer kennis, een groter netwerk, snellere groeimogelijkheden en een efficiëntere en kwalitatieve taakverdeling is mogelijk.
 • Kosten en risico’s worden kleiner omdat je ze kunt delen.

De keerzijde van de medaille

 • Er kan onevenwichtigheid ontstaan. Een partij die meer investeert dan de ander, kan een machtspositie krijgen binnen een partnership. Er kan ook irritatie ontstaan over het verschil in (tijds-)investering.
 • Je bent afhankelijk van elkaar en zult op sommige punten altijd gezamenlijk beslissingen moeten nemen. Je hebt elkaars goedkeuring nodig.
 • De winst die je samen maakt, moet gedeeld worden.

Nuttige tips:

 • Maak van tevoren duidelijke afspraken met je partner op alle vlakken als tijdinvestering, geldinvestering, risicoverdeling, winstverdeling, salariëring en kennis. Het liefst in contractvorm, hoe koud en zakelijk dat misschien ook voelt.
 • Maak gebruik van elkaars krachten, verdeel de taken zo efficiënt mogelijk en doe zelf vooral waar je het sterkst in bent.
 • Formuleer samen strategie en doelstellingen zodat jullie neuzen dezelfde kant op staan.
 • Maak duidelijke afspraken over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de samenwerking.
 • Evalueer regelmatig met elkaar of je nog op dezelfde lijn zit zowel wat betreft elkaar als het bedrijf.