In de algemene voorwaarden staan regels die je hanteert bij de levering van je goederen of diensten. Deze regels neem je op om ze standaard te laten gelden voor al je klanten.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Je bent als ondernemer niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. Maar het is wel raadzaam om deze op te stellen om zo conflicten en aansprakelijkheid te voorkomen.Tevens bespaar je tijd door niet elke keer te hoeven onderhandelen over de voorwaarden.

Wat kun je er zoal in regelen?/

Je kunt er van alles in opnemen met betrekking tot je levering. Denk aan leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringstermijnen, betalingstermijnen, garantieregelingen, incassoprocedures, klachten regelingen, opzegtermijnen, ontbindingsregelingen, aansprakelijkheid, enz.

Aan welke eisen moeten ze voldoen?

Er zijn twee wettelijke eisen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen:

– De regels mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Er zijn zwarte en grijze lijsten opgesteld met regels die onredelijk bezwarend zijn en dus niet rechtsgeldig. De zwarte lijst geeft aan welke voorwaarden verboden zijn om op te nemen, de grijze lijst geeft de voorwaarden aan die grenzen aan onredelijkheid. Voor een overzicht van de zwarte en grijze lijst kun je kijken op de site van de MKB Servicedesk.

– Overhandigen van de algemene voorwaarden aan je klanten voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst. Een verwijzing naar gedeponeerde voorwaarden geldt niet. Bij online overeenkomsten moet je de mogelijkheid bieden de algemene voorwaarden op te slaan.

Moeten ze worden gedeponeerd?

Nee, dat is niet verplicht. Wil je ze wel deponeren dan kan dat bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de arrondissementsrechtbank. Dit kan handig zijn als het komt tot een juridisch conflict. Er kan dan geen onduidelijkheid zijn over de inhoud, die staat vast op het moment van deponeren.
Laat je ze niet deponeren, dan is het wel raadzaam om ze te laten controleren door een jurist. Deze partij kan de voorwaarden aan laten sluiten bij je specifieke situatie en toetsen op onredelijkheid.

Waar vind je standaard algemene voorwaarden?

De Kamer van Koophandel biedt standaard algemene voorwaarden, maar ook veel brancheorganisaties hebben algemene voorwaarden ter beschikking gesteld voor hun leden. Sommige regels zijn namelijk branche gebonden. Je voorwaarden moeten zo dicht mogelijk bij de realiteit staan van je onderneming. Lever je aan consumenten of aan bedrijven, lever je producten of diensten? Dat kan verschil uitmaken in bijvoorbeeld de aansprakelijkheid.