Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de site
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vrouwen-ondernemen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen.

Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verstrekte informatie op deze website. Hoewel vrouwen-ondernemen.nl grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vrouwen-ondernemen.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vrouwen-ondernemen.nl wijst daarom iedere aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen uitdrukkelijk van de hand.

Advertenties
De website bevat advertenties, zowel zichtbare advertenties in de vorm van bijvoorbeeld banners als gesponsorde content in de vorm van artikelen. Waar van toepassing wordt de gesponsorde content van de redactionele content onderscheiden door de toevoeging van de regel: ‘Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met [naam sponsor]’. Ook bevatten sommige artikelen en pagina’s links naar affiliateprogramma’s. Door een link naar zo’n programma (bijvoorbeeld van bol.com) te volgen, verdient vrouwen-ondernemen.nl een percentage aan commissie. Er worden nooit betaalde recensies over producten of diensten geplaatst. Sommige producten waarover we een recensie schrijven hebben we wel gratis ontvangen.

Auteursrechten
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan vrouwen-ondernemen.nl. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van vrouwen-ondernemen.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Indien je  informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat je akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

We gaan zorgvuldig om met het selecteren van beeldmateriaal en tekstuele bronnen voor deze website. Desondanks is het mogelijk dat een verwijzing naar de unieke content ontbreekt of dat we een foto gebruiken zonder jouw toestemming. Neem in dat geval contact met ons op zodat we een link naar jouw content kunnen plaatsen of desgewenst het tekst- of beeldmateriaal verwijderen.

Links naar andere websites
Op vrouwen-ondernemen.nl zijn links naar andere websites te vinden. Vrouwen-ondernemen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door vrouwne-ondernemen.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Vrouwen-ondernemen.nl is tevens niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons)gegevens. Raadpleeg hiervoor (indien aanwezig) het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de betreffende site.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die een website of browser op je computer, smartphone of tablet plaatst. Cookies onthouden bijvoorbeeld informatie, zodat je niet steeds bepaalde gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Of ze maken het mogelijk om artikelen te delen op websites als Facebook en Twitter. Vrouwen-ondernemen.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken, het gebruik van de site te evalueren en om de kwaliteit te toetsen en te verbeteren. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor vrouwen-ondernemen.nl en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Uit cookies kan geen persoonlijke informatie worden herleid.

Cookies uitschakelen
Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je die in je internet browser uit te zetten. Via de browser die je gebruikt om internet te bezoeken, kun je reeds geplaatste cookies verwijderen. Je kunt via je browser ook instellen dat er geen nieuwe cookies geplaatst mogen worden. Hoe dat werkt lees je hier voor Google Chrome, Firefox, Safari en Microsoft Internet Explorer.

Google analytics en advertentienetwerken
Vrouwen-ondernemen.nl maakt gebruik van het statistiekprogramma Google Analytics.  De door Google Analytics verzamelde informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op deze manier wordt bijgehouden hoeveel bezoekers vrouwen-ondernemen.nl trekt en nagegaan welke artikelen worden gelezen. Op basis daarvan wordt de kwaliteit van vrouwen-ondernemen.nl verbeterd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vrouwen-ondernemen.nl heeft hier geen invloed op. Er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Social Media
Op vrouwen-ondernemen.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze websites. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van FacebookTwitterLinkedin en Google+  om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Overig
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Op deze internetsite en in deze disclaimer is Italiaans recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Italie.

Deze privacy- en disclaimer verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.